3 gratis tilbud på håndværk

Tilbud på håndværk i 1700-tallet

Tilbud på håndværk i 1700-tallet I 1714 fik borgerne i Fåborg Rentekammerets tilladelse til selv at rejse rundt på landet for at købe varer af bønder og andre, blot skulle de betale afgift, når de førte varerne ind i byen. Tilladelsen var et forsøg på at sikre byen en rimelig andel af det tilbageværende opland.…

3 tilbud billig og gratis

Bønder og adel på det lovlige marked

Bønder og adel på det lovlige marked 1500-tallets kongemagt gennemtvang den fortsatte sektoropdeling af økonomien, både mellem land og by og mellem de enkelte stænder. Nu var positionerne i det store og hele låst fast, som det i 1588 blev gjort klart i et åbent brev til Randers (og måske også andre jyske byer). Det…

Få 3 gratis tilbud

Danske købstæder ca. 1450-1800

Det naturlige midtpunkt? Det hører med til det almindelige billede af den klassiske købstad, at den var det naturlige midtpunkt for varestrømmen fra det nære bondeopland og den foretrukne kanal for udskibning af overskudsproduktionen herfra. I dette billede ligger der en tro på en økonomisk adfærd, hvor handelen bevægede sig ad forudsigelige og faste ruter.…

Insekter gartner tilbud

Insekter og andre skadedyr i træ

Insekter Medens svampe som ovenfor anført kan volde skader på træ ved en art kemisk omdannelse heraf, er insekternes direkte skadevirkninger af mekanisk art, bestående i gnavning af gange i veddet. insekter har en i store træk ensartet livscyklus. Efter en relativt kortvarig tilværelse som bevingede individer biller, sommerfugle, hvepse m. v. lægger hunnerne æg,…

have gartner tilbud

Lodrette rammer til rankede planter

Da jeg opfandt min køkkenhavemetode, var jeg klar over, at de store rankende planter som tomater ville blive en udfordring. Tomater er uden tvivl en favoritafgrøde for hobby-gartnere. De fleste varieteter fylder imidlertid meget og kan blive grimme i slutningen af sæsonen, hvis de får lov at gro uden ordentlig pasning. Hvis tomater får lov…

rengøring tilbud

Få 3 gode tilbud på rengøring

Tilbud fra rengøringsfirmaer Behøver du hjælp til rengøringen. På sitet Billig-rengoering.dk kan du gratis og uforpligtende få tre 100% stærke tilbud fra rengøringsfirmaer i nærheden af dig, der gerne vil løse din rengøringsopgave. De rengøringsfirmaer vi anvender, udfører deres job med stor glæde fordi de vil det – ikke fordi de er nødt til det.…

Få gratis 3 tilbud på flyttemand

Der er i dag rigtig mange flyttefirmaer i landet at vælge imellem og det er ingen hemmelighed, at en del ikke har det bedste ry. Der har været utallige historier i medierne om kunder, der har fået totalskadet deres ejendele eller har fået holdt deres flyttegods tilbage på grund af uoverensstemmelser. Priserne hos flyttefirmaet varierer…